90 91 92 96 97 98 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Przeczytaj tekst popularnonaukowy dotyczący sposobów odczytywania starożytnych zapisów i porównaj je z działaniami Artemisa. Weź pod uwagę pomysły translatorskie, metody i możliwości techniczne, czas trwania pracy i wiedzę osób zajmujących się odszyfrowywaniem. Zapisz wnioski. 

Rozwiązanie: