57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Zadanie 1. (0-3) Uzasadnij, że nie istnieją takie x i y, dla których czworokąt przedstawiony na ry [...]

Rozwiązanie:
Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Dorota Ponczek, Karolina Wej

ISBN

978-83-267-3664-3

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń