15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Zadanie 10. (0-2) Suma liczb x i y jest równa 56. Czwarta część liczby x jest równa 15% liczby y. [...]

Rozwiązanie:
Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Dorota Ponczek, Karolina Wej

ISBN

978-83-267-3664-3

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń