10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zadanie 10. (0-2) Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzo [...]

Rozwiązanie:
Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Dorota Ponczek, Karolina Wej

ISBN

978-83-267-3664-3

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń