10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zadania i ich rozwiązania:


Na podstawie źródła i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Rozwiązanie:

Zrozumieć przeszłość 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Włodzimierz K. Kowalczyk, Robert Śniegocki

ISBN

978-83-267-3928-6

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń