78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wpisz w kratki litery tworzące właściwe hasła. Litery z kratek oznaczonych cyframi utworzą hasło główne. Zapisz je poniżej, a następnie wyjaśnij jego znaczenie.

Rozwiązanie: