18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Rozwiązanie: