90 92 95 96 97 101 102 103 105 108 109 110

Podaj nazwy sąsiadujących z Prusami krajów spoza Związku Niemieckiego, z którymi Prusacy nie stoczyli wojny podczas jednoczenia Niemiec 

Rozwiązanie: