90 92 95 96 97 101 102 103 105 108 109 110

Wymień kraje niemieckie, które weszły w skład Cesarstwa Niemieckiego, lecz wcześniej nie należały do Związku Północnoniemieckiego 

Rozwiązanie: