86 87 90 92 95 96 99 101 102 103 105 108

Przedstaw etapy jednoczenia ziem włoskich w XIX w. 

Rozwiązanie: