85 86 87 90 92 96 97 99 101 102 103 105

Odszukaj informacje, czym dziś, oprócz ratowania ofiar walk, zajmuje się Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Rozwiązanie: