81 83 85 86 87 90 95 96 97 99 101 102 103

Wymień tereny i akwen, na których była toczona wojna krymska

Rozwiązanie: