79 80 81 83 85 86 87 92 95 96 97 99 101

Oceń skalę wystąpień niepodległościowych w poszczególnych zaborach w latach 1815 - 1848

Rozwiązanie: