75 77 78 79 80 81 83 85 87 90 92 95 96 97

Odszukaj informacje, czy w kulturze polskiej określenia “wieszcz” używano również wobec autorów tworzących w innych czasach niż epoka romantyzmu

Rozwiązanie: