74 75 77 78 79 80 81 83 86 87 90 92 95 96

Wymień dziedziny sztuki i kultury, w których najsilniej uwidocznił się romantyzm na ziemiach polskich 

Rozwiązanie: