69 70 71 74 75 77 78 80 81 83 85 86 87 90

Przedstaw, jakie długotrwałe skutki dla Polaków w zaborze pruskim przyniosła Wiosna Ludów

Rozwiązanie: