63 65 67 69 70 71 75 77 78 79 80 81 83 85

Wyjaśnij, w jaki sposób - zdaniem działaczy TDP - Polacy chcieli odzyskać niepodległość 

Rozwiązanie: