59 62 63 65 67 69 71 74 75 77 78 79 80 81

Dlaczego, Twoim zdaniem, postępowanie w Prusach wobec polskich weteranów było inne niż w większości państw niemieckich 

Rozwiązanie: