58 59 62 63 65 67 70 71 74 75 77 78 79 80

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla powstającego nowoczesnego narodu miała własna flaga 

Rozwiązanie: