55 57 58 59 62 63 67 69 70 71 74 75

Przedstaw, jakie znaczenie dla powstania listopadowego miały obrona i kapitulacja Warszawy 

Rozwiązanie: