52 53 55 57 58 59 62 65 67 69 70 71 74

Wskaż, w jaki sposób wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę od strony zachodniej. Wskaż kluczowe momenty tej operacji wojskowej 

Rozwiązanie: