49 52 53 55 57 58 62 63 65 67 69 70

Odszukaj informacje, w jakim znanym utworze literackim został przedstawiony proces Nowosilcowa 

Rozwiązanie: