46 49 52 53 55 58 59 62 63 65 67

Wyjaśnij, dlaczego kanały miały duże znaczenie dla transportu, zanim powstała sieć kolejowa 

Rozwiązanie: