46 49 52 53 57 58 59 62 63 65

Oceń, jakie korzyści, a jakie problemy mogło przynieść Królestwu Polskiemu położenie na pograniczu trzech mocarstw 

Rozwiązanie: