43 46 49 52 55 57 58 59 62 63

Które postulaty Kościuszki zostały zrealizowane przez cara Aleksandra I

Rozwiązanie: