39 41 43 46 52 53 55 57 58 59

Podaj, w których zaborach znajdowały się szkoły wyższe

Rozwiązanie: