35 36 39 41 43 49 52 53 55 57

Wymień najważniejsze postacie wśród uczestników kongresu wiedeńskiego i podaj, jakie państwa reprezentowali 

Rozwiązanie: