35 36 39 41 46 49 52 53

Jakie znaczenie w 1848 r. miało hasło powstańców listopadowych W imię Boga za wolność waszą i naszą 

Rozwiązanie: