31 35 36 39 43 46 49 52

Oceń, jakie cele chciał osiągnąć król Prus poprzez wydanie tej odezwy 

Rozwiązanie: