29 31 35 36 41 43 46 49

Podaj po jednym przykładzie krajów, w których w 1848 r. doszło do wystąpień o charakterze rewolucji społecznej, powstania narodowego i walk o zjednoczenie 

Rozwiązanie: