21 23 27 29 35 36 39 41

Wyjaśnij, jaki są, zdaniem autora, granice wolności jednostki 

Rozwiązanie: