18 19 21 23 27 31 35 36 39

Wyjaśnij, dlaczego transport zyskał w XIX w. tak duże znaczenie 

Rozwiązanie: