11 12 13 17 18 21 23 27 29

Wymień kraje, w których Święte Przymierze interweniowało w obronie dotychczasowych rządów, i te, w których sprawie od interwencji się wstrzymało 

Rozwiązanie: