131 133 137 138 139
>

Porównaj procesy zjednoczenia Włoch i Niemiec. Wskaż podobieństwa i różnice pomiędzy nimi. 

Rozwiązanie: