120 121 123 124 126 127 130 133 137 138 139 142

Wyjaśnij, na jaki ważny aspekt życia społecznego wskazuje Leon XIII 

Rozwiązanie: