119 120 121 123 124 126 127 131 133 137 138 139

Jakie postulaty dzieliły anarchistów od socjalistów 

Rozwiązanie: