11 12 17 18 19 21 23

Dowiedz się w innych źródłach wiedzy kim byli libertadores

Rozwiązanie: