116 117 119 120 121 123 124 126 130 131 133 137 138

Opisz, jakie były przyczyny i skutki wzrostu liczby ludności w Europie i na świecie 

Rozwiązanie: