116 117 119 120 121 123 124 126 130 131 133 137 138

Wymień dziedziny nauki i techniki, które powstały w drugiej połowie XIX w. 

Rozwiązanie: