105 108 109 110 111 113 115 117 119 120 121 123 124 126 127

Czy - Twoim zdaniem - zbrodnie na ludach Namibii słusznie nazywano pierwszym ludobójstwem XX w.? 

Rozwiązanie: