101 102 103 105 108 109 110 113 115 116 117 119 120 121

Wyjaśnij, na czym polegała polityka izolacjonizmu 

Rozwiązanie: