99 101 102 103 105 108 109 111 113 115 116 117 119 120 121

Wyjaśnij, co prezydent Lincoln nazywa buntem 

Rozwiązanie: