1 3 12 13 17 18 19 21

Odszukaj informację, który kraj jako ostatni zabronił niewolnictwa 

Rozwiązanie: