95 96 97 99 101 102 103 108 109 110 111 113 115 116

Wskaż tereny, o które toczył się spór między USA i Meksykiem 

Rozwiązanie: