92 95 96 97 99 101 103 105 108 109 110 111 113

Wyjaśnij, w jaki sposób król pruski argumentuje przyjęcie korony cesarskiej 

Rozwiązanie: