85 87 88 89 91 92 93 95 97 101 102 105 106 107

Wymień ziemie, które zostały przekazane Koronie przed podpisaniem unii lubelskiej 

Rozwiązanie: