84 85 87 88 89 91 92 93 96 97 101 102 105 106

Wskaż najistotniejsze przedmioty znajdujące się w centrum obrazu i opisz ich znaczenie.

Rozwiązanie: