78 80 81 82 84 85 87 88 91 92 93 95 96 97

Z jakiego powodu na Ukrainie hodowano na sprzedaż bydło, a nie uprawiano zboża 

Rozwiązanie: