78 80 81 82 84 85 87 89 91 92 93 95 96 97

Wymień zakazy, które obowiązywały chłopów jako poddanych szlachty 

Rozwiązanie: