78 80 81 82 84 85 88 89 91 92 93 95 96 97

Wskaż, które spośród wskazanych miejsc nowożytnego Gdańska miały szczególne znaczenie reprezentacyjne, a które użytkowe 

Rozwiązanie: